Kredex toetus

Kredex väikeelamute rekonstrueerimistoetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta.

Toetuse eesmärk
Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitame omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
Toetuse määr on 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta. Suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 30 000 eurot väikeelamu kohta.

Tööd, mida toetatakse:

 • fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 • esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd;
 • toetatavast tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine;
 • rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine;
 • omanikujärelevalve teostamine;
 • ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.

 

Loe täpsemalt Kredexi lehelt SIIT ning esita taotlus!